Sản phẩm nổi bật

Tìm hiểu cách quay số cỡ xay cà phê để pha cà phê espresso

Tìm hiểu cách quay số cỡ xay cà phê để pha cà phê espresso. Marc từ Whole Latte love chỉ cho bạn một kỹ thuật cơ bản để thiết lập kích thước xay để pha cà phê espresso ngon. Tìm hiểu về định lượng trọng lượng, đầm, cách xác định xem máy có cần xả trước khi pha cà phê espresso hay không và cách xả máy bán tự động nếu cần.