Sản phẩm nổi bật

Để có được kích thước xay phù hợp cho cà phê espresso

Làm thế nào để có được kích thước xay phù hợp cho cà phê espresso. Tìm hiểu quy trình quay số để cài đặt máy xay để có được chiết xuất cà phê espresso tốt nhất. Xem so sánh song song giữa chiết xuất dưới mức, chiết xuất quá mức và cà phê espresso được pha với cỡ xay phù hợp. Video bao gồm các chủ đề như kiểm soát các biến số khác trong khi làm việc với kích thước xay và các công cụ để giúp đạt được thành công.