Sản phẩm nổi bật

Đánh giá mở rộng trực tiếp về máy Rocket Espresso

Đánh giá mở rộng về máy Rocket Espresso: R58, Appartamento, Giotto và Mozzafiato trong các phiên bản Evoluzione R và Type V. Xem bên trong tất cả các máy và tìm hiểu cách chúng vận hành khi chuyên gia máy Todd và Marc từ Whole Latte Love đưa bạn đến cái nhìn sâu hơn về máy Rocket Espresso.