Cấu tạo, thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cà phê

trong mục Tin tức | 0

1. Cấu tạo giải phẫu Quả cà phê bao gồm các phần như sau: Lớp vỏ quả, lớp nhớt, lớp vỏ trấu, lớp vỏ lụa, nhân. Lớp vỏ quả: Là lớp vỏ ngoài cùng, có màu đỏ, đỏ sẫm hoặc … Đọc thêm